Vítáme Vás v nových prostorách
Denního centra Žirafa v Novém Sedle

Motto: "DC Žirafa bere život s nadhledem."

DC Žirafa je určeno pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, nebo pro klienty s poruchou autistického spektra...

Přehled o společnosti

Je to ambulantní sociální služba Karlovarského kraje. Zřizována Občanským sdružením ,,Nejste sami" jako nestátní neziskové zařízení. V prostorách DC Žirafa je zřízena rovněž třída mateřské školy a základní školy pro klienty se speciálními potřebami ve vzdělávání.

Popis

Denní centrum Žirafa vzniklo v únoru roku 2006 jako ambulantní sociální služba Karlovarského kraje. Nabízí komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, tzn. klientům s těžkým kombinovaným postižením a/nebo s poruchou autistického spektra. Pojmenování "Žirafa" má svůj symbolický význam. Dovolili jsme si použít název tohoto zvířete, protože se nám líbí jeho vlastnosti, které vyjadřují i naši filozofii. Žirafa je býložravec, mírumilovné zvíře, dívající se na svět shora. V přírodě na nikoho neútočí a nemá přirozené nepřátele. A navíc je z dálky pěkně vidět, i když je maskována příjemnou okrovou barvou.

Obecné informace

Cílová skupina uživatelů :
Klienti od 2 do 26 let s poruchou autistického spektra a/nebo s těžkým kombinovaným postižením...

Negativní vymezení cílové skupiny :

Služby denního centra nejsou určeny:
Osobám, která nemají výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, mohou navštěvovat běžná zařízení pro děti a mládež.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
Osobám, jejichž přání a požadavky se neslučují s posláním a cíly zařízení.
Osobám, jejichž věk neodpovídá cílové skupině.
Osobám nad určenou kapacitu centra. . .

Posláním denního centra je :
Zajistit dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra a/nebo s těžkým kombinovaným postižením vytvoření a udržení takových návyků, osobních a sociálních schopností a dovedností, které umožní dosažení maximální možné míry jejich samostatnosti v běžném životě a začlenění do běžného společenského prostředí.
Prostřednictvím nabízených služeb zpříjemnit a zkvalitnit jejich život.

Cíle poskytované služby :

Podpora rodin uživatelů.
Zajištění kvalitní diagnostiky ve spolupráci s APLA Praha.
Cílená stimulace komplexního rozvoje.
Rozvoj komunikačních dovedností.
Podpora rozvoje a zachování sebeobslužných dovedností.
Rozvoj praktických a sociálních dovedností.
Eliminace problémového chování.
Rozvoj dovedností pro smysluplné a aktivní využívání volného času.
Funkční využití metody strukturovaného učení s vizuální podporou.
Individuální přístup.
Zdravotní rehabilitace, fyzioterapie, koupele v masážní vaně.
Aplikace konceptu bazální stimulace.
Sociální a legislativní poradenství.
Spolupráce se studenty SŠ, VOŠ a VŠ – praxe, asistenční služby, dobrovolnictví...